PRYSHLIAK ANTONINA MYKHAILIVNA

 • Степанчук А.П., Ройко Н.В., ФиленкоВ.М., Пришляк А.М. Морфофункциональноу предназначение ушка сердца человека // Мир медицины и биологии. – 2018. - № 3 (65). – С. 185-189.

 • Shanaida M., Antonina Pryshlyak A., Golembiovska O.. Determination of Triterpenoids in Some Lamiaceae Species // Research J. Pharm. and Tech. 11(7): July 2018, p. 3113-3118.

 • Герасимюк І.Є., Мізь А.В., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Криницька І.Я. Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета “анатомія людини” за умов інтернаціоналізації вищої освіти / // Медична освіта – 2017. – № 4, – С. 9 – 13.

 • Пришляк А. М., Мізь А. В., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. Гістостереометричні особливості міокарда білих щурів різної статі // International research and practice conference “Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine” Lublin, October 20–21, 2017 – P. 104-107.

 • Пришляк А.М., Яворська С.І., Головата Т.К., Ремінецький Б.Я. Вплив чотирихлористого вуглецю на стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці // Медична та клінічна хімія. – 2017.– Т. 19 (129). – № 2 с. 78-82.

 • Пришляк А.М., Юрик І.І., Головата Т.К. Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 2. – Т. 2 (129). – с. 276-279.

 • Пришляк А.М., Юрик І.І., Головата Т.К., Головатюк Л.М. Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 2 (129). С. 276-279. ISSN 2077-4214 (Google Scholar, Index Copernicus).

 • Pryshlyak A.M., Reminetskyy B.Y., Stakhurska I.O., Shchur O.M. Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus // Biomedical and Biosocial Anthropology – 2016. – № 26, P. 92-94.

 • Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я., Щур О.М. Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 2 (129). С. 272-275.

 • Головатюк Л.М., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я. Токсичний гепатит як фактор структурно-функціональних змін в товстій кишці // «Український журнал біології, медицини і спорту» - Миколаїв, 2015 р. - № 2 (2) – С. 44-47.

 • ., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Флекей Н.В. Вплив натрію нітриту на вільно радикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів // Гігієна населених місць. – 2014. – № 64. – С. 409–415.

 • Зевако В., Пришляк А. Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників // Медична освіта. – 2014. – № 3. С. 52–55.

 • Пришляк А.М., И.О. Стахурская, М.С. Гнатюк Морфологические особенности артериального русла сердечной мышцы белых крыс при воздействии на организм нитрита натрия // Лабораторная диагностика восточной Європи. – 2014. – №3 (11). – С. 98–104.

 • Пришляк А.М., Стахурська І.О. Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Вісник проблем біології і медицини. – 2014 р. – №1. – С. 269–272.