HERASYMYUK ILLYA YEVGENOVYCH, Prof., DSc, PhD, MD 

Head of the Department 

herasymyuk@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

PRYSHLIAK ANTONINA MYKHAILIVNA, Prof., DSc, PhD, MD 

Professor

pryshlyak@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

FLEKEJ PARASKOVIJA PAVLIVNA, PhD, MD

Associate Professor

flekeyp@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

KYRYCHOK OLEXANDRA MYKOLAYIVNA, PhD, MD

Associate Professor

kyrychok@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

BOIMYSTRUK IHOR IVANOVYCH, PhD, MD

Associate Professor

boymystruk @tdmu.edu.ua 

Personal page

Scientific publications

REMINETSKYY BORYS YAROSLAVOVYCH, PhD, MD

Associate Professor

reminets@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

YAVORSKA SVITLANA IVANIVNA, PhD

Associate Professor

yavorska@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

HALYTSKA-KHARKHALIS OLEKSANDRA YAROSLAVIVNA, PhD, MD

Associate Professor

 galytska@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

HANTIMUROV ANTON VIACHESLAVOVYCH, PhD, MD

Associate Professor

gantimurov@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

MIZ ANDRIY VASYLIOVYCH, PhD, MD

Associate Professor

miz@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

PYLYPKO IVAN VASYLIOVYCH, PhD, MD

Associate Professor

 pylypko@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

HENYK TETIANA RUSLANIVNA, PhD, MD

Associate Professor

henyk@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

STRAVSKYY TARAS YAROSLAVOVYCH, PhD, MD

Assistant Professor

 stravskyy_tya@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

KIT IRYNA VALERIIVNA, PhD, MD

Assistant Professor

kitiv@tdmu.edu.ua  

Personal page

Scientific publications 

ILKIV OKSANA PANTELEIVNA, PhD

Assistant Professor

ilkivop@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications 

TELEVIAK ANATOLIY TARASOVICH, PhD, MD

Assistant Professor

televiak@tdmu.edu.ua 

Personal page

Scientific publications

GAVRYSHCHUK YURIY MYKOLAYOVYCH, PhD, MD

Assistant Professor

havryschuk@tdmu.edu.ua

Personal page

Scientific publications

HAVLICH OLEH BOHDANOVYCH, MD

 Assistant Professor

 havlich@tdmu.edu.ua

Personal page

BURYY VOLODYMYR VASYLIOVYCH, MD

Assistant Professor

buryi@tdmu.edu.ua

Personal page

MARTYNCHUK OLHA MYKHAILIVNA, MD

Assistant Professor

skrynykom@tdmu.edu.ua

Personal page

HERMAN OLHA MYKHAILIVNA, MD

PhD Student 

herman_om@tdmu.edu.ua 

Personal page

ZADOROZHNA OLHA MYKHAILIVNA, MD

PhD Student 

shchur@tdmu.edu.ua 

Personal page

DANYLEVYCH OLEKSANDRA PETRIVNA

Laboratory Technician 

YUSHCHAK OLEKSANDRA MYKHAILIVNA

Laboratory Technician 

KMET OLGA ZINOVIYIVNA

Laboratory Technician