BOIMYSTRUK IHOR IVANOVІCH

  • Рузибаев Р. Ю. Влияние резекции желудка по Бильрот-ІІ на состояние костной ткани в эксперименте / Р. Ю. Рузибаев, Я. И. Федонюк, И. И. Боймиструк // Астраханский медицинский журнал. – 2007. – № 2. – С. 158–159. (Здобувачем проведено експеримент, морфометричне дослідження та статистична обробка отриманих даних).
  • Герасим’юк І.Є., Федонюк Я.І., Голод Б.В., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять з анатомії людини (центральна нервова система і органи чуття, судини і нерви голови та шиї) за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу та адаптовані до системи “єдиного дня” /Модулі 3 і 4. –2007. – 55 с.
  • Герасим’юк І.Є., Федонюк Я.І., Голод Б.В., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять з анатомії людини (спланхнологія) за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу та адаптовані до системи “єдиного дня” /Модуль 2. –2007. – 36 с.
  • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять з анатомії людини (судини і нерви тулуба та кінцівок) за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу за методою викладання “єдиного дня” /Модуль 5. –2006. –95 с.
  • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять з анатомії людини (опорно-руховий апарат) за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу за методою викладання “єдиного дня” /Модуль 1. –2006. –149 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Киричок О.М., Волошин В.Д., Боймиструк І.І., Ющак М.В. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультетудо практичних занять з анатомії людини //Центральна нервова система і органи чуття /за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Модуль 3. -Тернопіль, 2006. -166 с.
  • Флекей П.П, Федонюк Я.І., Киричок О.М., Волошин В.Д., Боймиструк І.І., Ющак М.В. Вплив зневоднення організму на ростові процеси плечової кістки при адаптації її до клітинного зневоднення //Український морфологічний альманах. -2006. -Т.4, №2 -С. 150.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Герасимюк І.Є., Пришляк A.M., Флекей П.П.,Боймиструк І.І., Яворська С.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів стоматологічного факультету до практичних занять з анатомії людини //Серце, судини та нерви порожнин. Судини та нерви кінцівок. -Тернопіль, 2006 -43 с.
  • Боймиструк І.І., Федонюк Я.І. Вплив інтенсивних динамічних навантажень на довгі кістки скелету тварин з різним вихідним станом вегетативної нервової системи //Український морфологічний альманах. -2006. -Т.4, №2 -С. 119-120.
  • Федонюк Я.І., Пришляк A.M., Флекей П.П., Боймиструк І.І., Киричок О.М., Яворська С.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів стоматологічного факультету до практичних занять з анатомії людини //Судини і нерви голови та шиї. -Тернопіль, 2006 -51с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Пришляк A.M., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів стоматологічного факультету до практичних занять з анатомії людини //Центральна нервова система та органи чуттів. -Тернопіль, 2006 -59 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Флекей П.П., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.1. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять з анатомії людини //Модуль 2. Спланхнологія. /За кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. -Тернопіль, 2005 -171 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Шовдра Н.В., Бурий В.В, Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів медичного факультету //Модуль 1. Анатомія опорно-рухового апарату /Відповідно до сучасних державних стандартів та принципів Болонського процесу (за кредитно-модульною системою). -Тернопіль, 2005 -28 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять з анатомії людини за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу //Модуль 1. Опорно-руховий апарат. -Тернопіль, 2005. -171 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Пришляк A.M., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ремінецький Б.Я., Боймиструк І.І. Методичні розробки для самопідготовки студентів стоматологічного факультету до практичних занять з анатомії людини//Спланхнологія. -Тернопіль, 2005. -51 с.
  • Боймиструк И.И., Федонюк Я.И. Рост и формообразование длинных костей животных с различным исходным вегетативным статусом //Медицинское образование: итоги и перспективы /Материалы Всероссийской учебно-научно-методической конференции с международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Константина Ивановича Бендера. -Издательство Саратовского медицинского университета, 2005. -С. 174-177.
  • 39. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Пришляк А.М., Флекей П.П., Волошин В.Д. Ремінецький Б.Я., Боймиструк І.І. Методичні розробки для самопідготовки студентів стоматологічного факультету до практичних занять з анатомії людини //Опорно-руховий апарат. -Тернопіль, 2005. -70 с.
  • 38. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Шовдра Н.В., Бурий В.В., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів медичного факультету //Модуль 1. Анатомія опорно-рухового апарату /Відповідно до сучасних державних стандартів та принципів Болонського процесу (за кредитно-модульною системою). -Тернопіль, 2005. -28 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д, Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять з анатомії людини (опорно-руховий апарат) за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу /Модуль 1. -Тернопіль, 2005.-171 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк A.M., Ремінецький Б.Я., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Киричок О.М., Бурий В.В., Боймиструк І.І., Яворська С.І., Ющак М.В., Говда Р.В. Збірник тестових завдань "Крок 1" з анатомії людини для студентів стоматологічного факультету. -Тернопіль, 2005. -62 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Пришляк А.М., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ремінецький Б.Я., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів стоматологічного факультету до практичних занять з анатомії людини //Нервова система. -Тернопіль, 2005. -49 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Пришляк A.M., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ремінецький Б.Я., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів стоматологічного факультету до практичних занять з анатомії людини //Серце, судини та нерви порожнин; судини та нерви кінцівок. -Тернопіль, 2005.-61 с.
  • Федонкж Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк A.M., Ремінецький Б.Я., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В. Збірник тестових завдань „Крок-1" з анатомії людини (частина 2) /НС та спинномозкові нерви; вегетативна нервова система; черепно-мозкові нерви та органи відчуття; серце, судини порожнин тіла, голови та шиї; судини кінцівок та лімфатична судинна система. -Тернопіль, 2005. -83 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк A.M., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.Є., Киричок О.М.. Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська СІ, Ющак М.В. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять з анатомії людини /Серцево-судинна система. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. -63 с.
  • Боймиструк И.И, Федонюк Я.И. Влияние интенсивных динамических физических нагрузок на длинные кости лабораторных крыс с различным исходным состоянием вегетативной нервной системы //Морфологические ведомости. -2004, №1-2. -С. 14.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк A.M., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І, Ющак М.В. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять /Анатомія внутрішніх органів. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. -52 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк A.M., Ремінецький Б.Я., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська СІ. Збірник тестових завдань „Крок-1" з анатомії людини (частина 2). -Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. -83 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк A.M., Ремінецький Б.Я., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк IX, Бурий В.В., Яворська С.І. Збірник тестових завдань „Крок-1" з анатомії людини (частина 2) /ЦНС та спинно-мозкові нерви; вегетативна нервова система, черепно-мозкові нерви та органи відчуття; серце, судини порожнин тіла, голови та шиї; судини кінцівок та лімфатична судинна система. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. -65 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк A.M., Ремінецький Б.Я., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І. Збірник тестових завдань „Крок-1" з анатомії людини (частина 1) /Остеоартросиндесмологія, міологія, спланхнологія. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. -56 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Шовдра Н.В., Волошин В.Д., Флекей П.П., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з анатомії людини /Спеціальність - провізор, технологія парфюмерно-косметологічних засобів. -Тернопіль, 2004.-35 с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Шовдра Н.В., Волошин В.Д., Флекей П.П., Боймиструк І.І. Методичні вказівки для самопідготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з анатомії людини /Спеціальність - клінічний провізор. -Тернопіль, 2004. -41 с
  • Боймиструк І.І., Федонюк Я.І. Вплив помірних статичних фізичних навантажень на хімічний склад довгих кісток пацюків-мезотоніків. Вісник морфології. -2003, № 2. -С. 307-308.
  • Гнатюк M.C., Федонюк Я.І., Голод Б.В., Сухінський К.І., Шовдра Н.В., Боймиструк І.І. Методичні розробки для самопідготовки студентів до практичних занять з анатомії людини /Нервова система та органи відчуття. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. -69 с
  • Боймиструк І.І., Федонюк Я.І. Вплив помірних динамічних фізичних навантажень на ріст і формоутворення довгих кісток в залежності від вихідного вегетативного гомеостазу //Український медичний альманах. -2002. -Т.5, № 2. -С 146-148.
  • Федонюк Я., Голод Б., Микула Н., Боймиструк І. Методичні матеріали для підготовки студентів 2-го курсу до передекзаменаційного тестування. -Тернопіль:Укрмедкнига,2001. -27 с
  • Федонюк Я., Голод Б., Микула Н., Пришляк А., Волошин В., Боймиструк І. Збірник тестових запитань і відповідей з нормальної анатомії /Для студентів 2-го курсу, студентів-випускників та лікарів. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2001 .-36 с.
  • Довгань Е.М., Боймиструк И.И., Барабаш К.М., Федонюк Я.И., Мерецкий В.Н. Структура костей при реадаптации их после физических нагрузок в организме с нормотоническим типом вегетативной нервной системы /Научные ведомости Белгородского Государственного Университета /Серия: Медицина. -2000. -№ 2. -С. 45-46.
  • Natalia Davybida, Yaroslav Fedonyuk, Igor Krytskyy, Olena Dovgan, Igor Boymystruk, Larysa Fedonyuk. Influence of hypodynamia, hypokinesia and physical load on the chemical composition of skeleton bones //Folia mophologica. -Poland, 1999. -Vol. 58, N 1. -P. 46.
  • Федонюк Я.И., Боймиструк И.И., Довгань Е.М., Волошин В.Д. Характеристика метода определения типа вегетативной нервной системы организма по P.M. Баевскому //Биомедицинские и биосоциальные проблемы интегративной антропологии /Сб. мат. конф. -С. Петербург, 1999. -С. 349-351.
  • Довгань Е.М., Федонюк Я.И., Давыбида Н.О., Боймиструк И.И., Журавлёв Е.В., Федонюк Л.Я., Барвинская Т.М. Реадаптационные изменения в костях скелета после динамических нагрузок у животных с нормотоническим типом вегетативной нервной системы //Український медичний альманах. -1998. -№2. -С. 79-81.
  • Ясинский Е.А., Довгань Е.М., Федонюк Я.И., Боймиструк И.И., Барабаш К.М., Давыбида Н.О. Влияние разнонаправленных физических нагрузок на динамику компонентов массы тела студентов нормотонического типа //Актуальні питання морфології /Фахове видання наукових праць II Національного конгресу анатомів України. -Луганськ, 1998. -С 278-280.
  • Довгань Е.М., Федонюк Я.И., Кичук С.Ф., Борковский В.В., Боймиструк И.И., Тупол Л.Д. Влияние гипокинезии на рост и формообразование костей скелета у животных с нормотоническим типом вегетативной нервной системы, адаптированных к физическим нагрузкам //Вісник морфології. -1998. -№4. 1. –С.. 38-39.
  • Борковский В.В., Довгань Е.М., Федонюк Я.И., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Захарчук И.В., Тымкив-Бензар И.М., Боймиструк И.И., Мельничук В.В., Барвинская Т.М. Ультраструктурная организация хондроцитов эпифизарного хряща при различных режимах двигательной активности и в условиях дегидратации организма //Вестник проблем биологии и медицины. -1997. -N9. -С. 140-142.
  • Федонюк Я.И., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Довгань Е.М., Боймиструк И.И., Мельничук В.В., Федонюк Л.Я., Курко А.В. Реадаптационные изменения остеогенеза в начальный период при общем, клеточном эксикозе и адаптации к обезвоживанию //Принципи пропорції, симетрії, структурної гармонії та математичного моделювання в морфології /Мат. міжнар. симпозіуму. -Вінниця, 1997. -С. 198-199.
  • Федонюк Я.И., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Бурый В.В., Левандовская Н.М., Мельничук В.В., Боймиструк И. И. Закономерности структурной организации в костях скелета и щитовидной железе в условиях обезвоживания организма //Экологическая антропология /Ежегодник академии экологической антропологии. - Минск, 1996. -С. 325-327.
  • Флекей П.П., Шовдра Н.В., Федонюк Я.1., Ремінецький Б.Я., Микула Н.Х., Гомон В.О., Сухінський К.І., Штабровський І.З., Пришляк A.M., Федонюк Л.Я., Боднар Р.Я., Квік І.І., Мельничук В.В., Боймиструк І.І., Бойко М.М., Ющак М.В. Закономірності морфогенезу кісток скелету в умовах ексікозу організму, адаптованого до дегідратації //Здобутки клінічної та експериментальної медицини /Мат. наук. конф. -Тернопіль, 1996. -Ч. 2. -С 389-393.
  • Федонюк Я.И., Довгань Е.М., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Бурый В.В., Левандовская Н.М., Тупол Н.Д., Боймиструк И.И. Закономерности структурных преобразований в костях скелета и щитовидной железе в условиях обезвоживания организма и адаптации к ней //Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза в норме и при воздействии антропогенных факторов /Материалы междун. конф. -Астрахань, Россия, 1996. -С 96-98.
  • Шовдра Н.В., Федонюк Я.И., Довгань Е.М., Боймиструк И.И., Ющак М.В., Квик И.И. Ультрамикроскопические изменения в костях скелета при клеточной дегидратации //Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологии /Мат. Междун. конф.-Томск, Красноярск, Россия, 1996.-С.48-49.
  • Flekey P.P., Shovdra N.V., Fedonyuk Y.I., Sikora V.Z., Baran L.N., Boymystruk I.I., Fedonyuk LY. The Influence of Adaptation to the General and Cellular Dehydration of Organism on Ultrastructure of Skeleton Bones //Actual Aspects of Morphology /Scientific Materials. -Ternopil, 1996. -Vol. 3. -P. 762-763.
  • Федонюк Я.І., Ремінецький Б.Я., Кравців СІ., Волошин В.Д., Довгань О.М., Флекей П.П., Бурий В.В., Левандовська Н.М., Сморщок О.С., Шовдра Н.М., Микула Н.Х., Штабровський І.З., Гомон В.О., Сухінський К.І., Пришляк A.M., Федонюк Л.Я., Боймиструк I.І., Мельничук В.В., Боднар Р.Я., Бойко М.М. Вплив обезводнення організму на будову кісток скелету та деяких залоз внутрішньої секреції //Здобутки клінічної та експериментальної медицини /Мат. наук. конф. -Тернопіль, 1996. -Ч. 2. -С.383-388.
  • Довгань О.М., Федонюк Я.І., Борковський В.В., Ющак М.В., Боймиструк I.I. Реадаптаційні перетворення в довгих кістках після тренування статичними фізичними навантаженнями //Ортопедия, травматология и протезирование. -1994. -N 4. -С. 103.
  • Довгань O.M., Федонюк Я.І., Велещук Я.Т., Борковський В.В., Ющак М.В., Боймиструк І.І. Зміни мінерального складу кісткової тканини при фізичних навантаженнях, гіпокінезії та їх поєднанні //Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини. -Тернопіль, 1994. -С 301-304.