ILKIV OKSANA PANTELEEVNA

  • Герасимюк И. Е., Илькив О. П. Особенности ультраструктурных изменений в клеточных элементах яичек крыс при экспериментальном гипотиреозе. Проблемы биологии и медицины. 2016. № 4.1 (92). С. 34–35.
  • Ільків О. П., Герасимюк Н. І., Флекей Н. В. Кількісна характеристика структурних змін у яєчках щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу. Лікарська справа. 2018. № 3-4 (147). С. 152–156.
  • Ільків О. П., Герасимюк І. Є., Небесна З. М. Вплив медикаментозної корекції гіпотиреозу на стан структурної організації яєчок щурів після тиреоїдектомії. Вісник наукових досліджень. 2018. № 1. С. 128–132.
  • Herasymiuk I. Ye., Ilkiv O. P., Herasymiuk N. I. Features of ultrastructural rearrangement of testicular tissues of rats after thyroidectomy. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. 2017. Vol. 4, № 12. P. 61–65.
  • Ільків О. П. Вплив струмектомії на стан гемомікроциркуляторного русла яєчок щурів за даними електронної мікроскопії. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2017. № 3. С. 69–72.
  • Герасимюк І. Є., Ільків О. П. Кількісна характеристика артерій яєчок щура в нормі та у різні терміни після струмектомії. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2016. Т. 15, № 4(58). С. 83–87.
  • Герасимюк І. Є., Ільків О. П. Особливості структурної перебудови яєчок щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу. Morphologia. Морфологія. 2016. Т. 10, № 3. С. 94–98.