YAVORSKA SVITLANA IVANIVNA

 • Lisnychuk N. Ye., Soroka Yu. V., Andrischuk I. Ya., Nebesna Z.M., Volkov K.S., Stravska M. Ya, Yavorska S.I., Darmorys I.V. Immunohistochemical study of the BCL-2 gene expression in the white rate’s spleen tissue in conditions of induced oncogenesis. World of Medicine and Biology.2019. № 1(67). С. 155-158.
 • Яворська-Скрабут І.М., Яворська С.І. Особливості структурної організації та кровоносного русла привушних залоз білих щурів у нормі. Вісник наукових досліджень. 2018.№ 3. С.121-124.
 • Lisnychuk N. Ye., Andrischuk I. Ya., Soroka Yu. V., Stravska M. Ya., Yavorska S. I. Influence of induced carcinogenesis on biological markers of endotoxemia. World of Medicine and Biology. № 1(63). С. 137-140.
 • Пришляк А.М., Яворська С.І., Головата Т.К., Ремінецький Б.Я. Вплив чотири хлористого вуглецю на стан вільно радикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни в товстій кишці. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19 №2 – С. 78-80.
 • Яворська С.І., Мудра А.Є., Яворська-Скрабут І.М., Твердохліб О.В. Особливості морфологічних змін та функціонального стану нирок щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози. Буковинський медичний вісник. 2017. Т. 21 № 2(82), Ч. 2 . С. 120-122.
 • Яворська-Скрабут І.М. Cтруктурно-просторова перебудова судинного русла великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії / І. М. Яворська–Скрабут, І. Є. Герасимюк, С. І. Яворська. // Вісник наукових досліджень. - 2015. - № 4. - С.117-120.
 • A. Dovgalyuk, Y. Filyak, S. Yavorska, Ultrastructural changes of thymus caused by PTTG gene deletion // 39th European Congress of Cytology. – Milan, 20.09 -23.09. 2015 / Cytopathology. – 2015. - 26 (Suppl. 1). – P. 74.
 • З. М. Небесна, К. С. Волков, Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, С. І. Яворська Ефективність замісної сурфактантної терапії для корекції проявів оксидативного стресу в тканині легень у динаміці після експериментальної термічної травми // Медична та клінічна хімія. - 2015. - Т. 17. № 2. – С. 15-18.
 • Яворская С.И., Яворский М.В., Довгалюк А.И. Особенности морфологического состояния почек при токсическом поражении печени тетрахлоретаном // Вестник врача. – 2015. - №1. – С. 35-42.
 • Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, С.Р. Підручна [та ін.] // Медична освіта. – 2012. - №1. – С. 151-154.
 • К.О. Пашко, О.І. Острівка, С.І. Яворська. У майбутнє рухаємося з упевненістю. Перспективи розвитку навчально-наукового інституту фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. М.П. Скакуна. // Медична освіта. – 2012. - №1. – С. 127-130.
 • Яворська І.М., Лісничук Н.Є., Яворська С.І. Розвиток імунокомплексних порушень у гостру фазу стрептозотоцинового діабету. // Медична хімія. – 2011.- №4 - С. 221.
 • Марущак М.І., Яворська С.І. Дослідження антиокислювальних властивостей нових потенційних антиоксидантів при експериментальній гіпоксії.// Збірник наукових праць «Ліки – людині». – Харків -2011. – С. 64.
 • Сорока Ю.В., Лісничук Н.Є., Демків І.Я., Куліцька М.І., Яворська С.І. Динаміка метаболічних змін в організмі білих щурів за умов експериментального ендотоксикозу. // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. - №16. – С.47-50.
 • Корда М.М., Яворська С.І., Ярошенко Т.Я., Суслова Н.О. Механізм впливу лептину на біодоступність оксиду азоту в ендотеліальних клітинах судин. // Матеріали Х Українського біохімічного зїзду 13-17 вересня 2010 р., - Одеса – Український біохімічний журнал. – 2010- №4 (том 82). – С. 21.
 • Вплив карнітину хлориду на показники протеїназо-інгібіторної системи у щурів за умов гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю / І.Я. Криницька, М.І. Марущак, О.В. Лазарчук [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. ― 2010. ― №1(12). ― С. 79―82.
 • Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А. Посохова, М.М. Корда, М.Р. Хара [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. ― 2010. ― №1(12). ― С. 123―126.
 • С.І. Яворська. Зміна функціонального стану та ультраструктури нирок при експериментальному кріогенному ураженні підшлункової залози // Медична хімія. – 2010.- №2 - С. 111-113.
 • The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction – nanomedical approach / M. Korda, S. Yavorska, T. Yarochenko, S. Pidruchna, N. Suslova, I. Kuzmak // Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin-Polonia. – 2010. – Vol. XXIII, N 2, 33. – P. 221-226.
 • Гонський Я.І., Корда М.М., Підручна С.Р., Покотило О.С., Острівка О.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Яворська С.І., Суслова Н.О., Ярошенко Т.Я., Папарига Н.В., Кузьмак І.П., Каліновська Л.С., Марущак М.І., Мудра А.Є., Криницька І.Я. Доказова медицина як науковий напрямок. // Медична освіта №3, 2009, С. 27-28.
 • С. І. Яворська, Н.Є. Лісничук. Динаміка змін імунної реактивності білих щурів при токсичному ураженні печінки в експерименті. // Медична хімія. – 2009.- №3 - С. 106-108.
 • Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії // Медична освіта. – 2008.- №3 - С. 49.
 • К.С. Волков, С.І. Яворська. Динаміка змін структурних компонентів фільтраційного бар’єру нирок білих щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози // Матеріали науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних та клінічних досліджень». – Тернопіль, 2008. - С. 98.
 • Н. Є. Лісничук, С. І. Яворська, К. С. Волков. Ультраструктурні зміни дванадцятипалої кишки та звивистих канальців нефрону при гострому панкреатиті в експерименті // Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т.1., № 11. - С.94-98.
 • Яворська С. І. Морфологічні зміни в нирках при експериментальному ураженні підшлункової залози // Труды Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского. - Симферополь, 2006. - Т.142, ч.I. - С. 135.
 • Яворська С. І., Волков К. С. Морфологічні та морфометричні зміни нирок і динаміка рівня циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів при експериментальному панкреатиті // Вісник морфології. - 2007. – № 13(1). – С. 1-3.
 • Яворська С. І., Волков К. С. Характеристика морфологічного стану нирок при токсичному ураженні печінки // Таврический медико-биологический вестник. - 2006. – Т. 9, № 3. - С.228-230.
 • Яворська С. І. Динаміка морфометричних змін структур кіркової речовини нирок за умов токсичного ураження печінки в експерименті // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 4. – С. 55-58.