TELEVIAK ANATOLIY TARASOVICH

  • Selskyy P. R., Vastyanov R. S., Klishch I. M., Televiak A. T., Volska A. S., Kurylo Kh. B., Selskyy B. P. Optimization of prediction of morphological disorders of skeletal muscles in experimental acute ischemia-reperfusion on the basis of combined changes in lipid peroxidation and antioxidant protection by neural network clustering. Journal of Education, Health and Sport. 2020 Jul 10; 10 (7): 304-17.

  • Телев’як А. Т., Сельський П. Р., Герман О. М., Ющак М. В., Сельський Б. П. Структурно-просторове ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів при гострій ішемії. Вісник медичних та біологічних досліджень. 2019. № 1. С. 45–49.

  • Телев’як А.Т.,Сельський П.Р., Кліщ І.М., Вастьянов Р.С., Кузів О.Є., Вольська А.С., Курило Х.І., Боймиструк І.І., Сельський Б.П. Ультраструктурні зміни судин гемомікроциркуляторного русла задніх кінцівок щурів при гострій ішемії, викликаній накладанням артеріального турнікета / / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. № 4 (40). С. 123–128.

  • Сельський П. Р., Телев’як А.Т., Т.О. Вересюк, Б.П. Сельський Оптимізація прогнозування розвитку морфологічних порушень при експериментальній гострій ішемії-реперфузії на основі поєднаних змін біохімічних показників за допомогою кореляційного аналізу та нейромережевої кластеризації /. Медична інформатика та інженерія (науково-практичний журнал). 2019. № 4 (48). С. 40–45.

  • Телев’як А.Т., Вересюк Т.О., Сельський П.Р., Боймиструк І.І. Біохімічні зміни у сироватці крові щурів при ішемічно-реперфузійному синдромі (експериментальне дослідження) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 2 (34). – С. 122-128.

  • Вересюк Т. О. Телев’як А Т., Сельський П.Р. Структурні зміни м’язів задніх кінцівок щурів при гострій ішемії // Т. О. Вересюк, / Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1 (90). – С. 123-127.

  • Selskyy P., D. Vakulenko, A. Televiak, T. Veresiuk On an algorithm for decision-making for the optimization of disease prediction at the primary health care level using neural network clustering / P. Selskyy, // Family Medicine & Primary Care Review. – 2018. – № 20 (2). – P. 171-175.