STRAVSKYY TARAS YAROSLAVOVICH

 • Benzar I. M., Rebenkov S. O., Levytskyi A. F., Fedoniuk L. Ya., Fomina L. V., Sas L. M., Stravskyy T. Ya. Newborns with Kasabach–Merritt Phenomenon-associated kaposiform Hemangioendothelioma: a report of 6 cases //Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 73 (No 8). – P. 1785-1789.

 • Стравська М.Я., Гантімуров А.В., Стравський Т.Я., Сверстюк А.С., Галицька-Хархаліс О.Я. Динаміка змін функціональної активності сім’яників щурів за умов експериментального дозованого стенозу сім’яного канатика та після його усунення // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – № 3. – С. 479-485.

 • Krynytska, I.Ya., Stravskyy, T.Y., Zyma, I.Y., Marushchak, M.I. The indices of gas composition, acid-base balance and electrolyte profile of arterial blood in experimental hepatopulmonary syndrome // Azerbaijan Medical Journal 2019(4), pp. 116-123

 • Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Козодій Н.В., Дзядевич С.В., Стравський Т.Я. Функціональні особливості біосенсорів та їх моделювання // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво - Луцьк, 2019. Випуск № 37

 • Крамар С. Б., Небесна З. М., Стравська М. Я., Сорока Ю. В., Стравський Т. Я. Динаміка змін біологічних маркерів ендотоксемії в умовах експериментальної термічної травми та її корекції // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – Т. 4, № 2. – С. 116–120.

 • Стравский Т.Я., Гантимуров А.В., Галицкая‑Хархалис О.Я., Герасимюк Н.И., Говда Р.В. Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами / // Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149.

 • Страський Т.Я., Шкробот Л.В. Особливості структурно-просторової реорганізації артерій сім’яників щурів при дозованій компресії елементів сім’яного канатика // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – № 3. – С. 31–34.

 • Stravskyy T.Y., Shkrobot L.V., Herasymiuk N.I. Morphofunctional characteristics of correction of reperfusion changes of testicles parenchyma in rats with dosed compression of funiculus // European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical Sciences. – 2016 – Vol. 3, № 1. – P. 30–35.

 • Стравський Т. Я. Морфофункціональні особливості перебудови паренхіми яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика // Вісник наукових досліджень. – 2015. – Т. 81, № 4. – С. 110–112.

 • Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Ющак М.В. Морфологічні особливості змін у паренхімі яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика // Актуальні питання медичної науки та практики. – 2015. – Т. 1, № 2. – С. 32–40.

 • Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Гантімуров А.В. Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. – Т. 4, № 2. – С. 241–246.

 • Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Пилипко І.В. Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Т. 2, № 3. – С. 284–288.