PYLYPKO IVAN VASYLOVYCH

  • Пилипко И.В., Галицкая‑Хархалис А.Я., Геник Т.Р., Флекей Н.В., Панчишин Н.Я. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии // Georgian medical news – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117 – 122. SCOPUS

  • Пилипко І.В. Синдром портальної гіпертензії та механізми його розвитку при печінковій патології / І. В. Пилипко // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 7 – 10.

  • Пилипко І.В., Галицька-Хархаліс О.Я. Морфологічні зміни внутрішньої структури нирок при моделюванні гемодинамічних порушень у щурів / І. В. Пилипко// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 49 – 53.

  • Галицька-Хархаліс О.Я., Гантімуров А.В., Пилипко І.В. Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3 (80). – С. 113 – 116.

  • Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Пилипко І.В. Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Т. 2, №3. – С. 284–288.

  • Pylypko I., Herasymiuk N. The peculiarities and differencesin the blood supply to the gonads and kidney in male rats // Nauka i Studia. – 2013. – № 18 (86) . – Р. 94–103.

  • Пилипко І. В., Герасимюк І. Є. Особливості ремоделювання кровоносного русла і паренхіми органів сечостатевої системи у щурів за умов портальної гіпертензії та наступної декомпресії ворітної вени // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1 (70). – С. 85–90.

  • Пилипко І. В. Стан судинного русла та паренхіми статевих залоз при моделюванні портальної гіпертензії у щурів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1 (16). – С. 158–163.

  • Пилипко І. В., Герасимюк І. Є. Стан судинного русла та паренхіми нирок при моделюванні портальної гіпертензії у щурів // Вісник морфології. – 2012. – Т. 18 , № 1. – С. 66–71.

  • Пилипко І. В. Особливості структурно-просторової організації судин органів сечово-статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензі // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 86–89.

  • Пилипко І. В., Пришляк А.М., Герасимюк M.І. Особливості кровопостачання статевих залоз щурів-самців у нормі / І. В. Пилипко // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4 (61). – С. 129–132.

  • Герасимюк І. Є., Гантімуров А.В., Пилипко І. В. Структурні механізми адаптації кровоносних русел печінки та нирок до різних умов гемодинаміки // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т. 9, № 2. – С. 14–17.