KYRYCHOK OLEXANDRA MYKOLAYIVNA

  • Киричок О.М. Морфо-функціональні особливості кісток скелета у тварин, адаптованих і неадаптованих до дегідратації при загальному зневодненні організму //Вісник наукових досліджень. – 2002. – N 1. – C. 118-120.

  • Киричок О.М. Закономірності будови кісток скелета у тварин, адаптованих до загальної дегідратації // Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т. 5, № 3-4. – C. 167-169.

  • Киричок О.М., Федонюк. Я.І. Структура епіфізарного хряща та діафіза довгих трубчастих кісток у тварин репродуктивного віку в умовах адаптації до загального зневоднення //Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т. 5, № 3-4. – С. 170-172.

  • Киричок А.Н., Федонюк Л.Я., Бензар И.Н., Федонюк Я.И. Изменения в структуре диафизов длинных трубчатых костей при адаптации их к обезвоживанию организма //Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. – 2000. – № 2 (11) . – С. 70-71.

  • Бензар І.М., Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Киричок О.М. Структурна організація і перебудова кісткової тканини //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Медицина”. – 1999. – Випуск 9. – С. 17-21.

  • Бензар І.М., Киричок О.М., Гончаренко Н.В., Янушевський В.Г., Федонюк Я.І. Закономірності морфофункціональних змін в кістках скелету у тварин, адаптованих до дегідратації //Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. – N. 2.1. – С. 12-13.