ANTON HANTIMUROV

  • Стравська М.Я., Гантімуров А.В., Стравський Т.Я., Сверстюк А.С., Галицька-Хархаліс О.Я. Динаміка змін функціональної активності сім’яників щурів за умов експериментального дозованого стенозу сім’яного канатика та після його усунення // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – № 3. – С. 479-485.

  • Стравский Т.Я., Гантимуров А.В., Галицкая‑Хархалис О.Я., Герасимюк Н.И., Говда Р.В. Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами / // Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149.

  • Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Гантімуров А.В. Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 2/4 (121). – С. 241.

  • Магльона В.В. Гантімуров А.В., Герасимюк І.Є. Гістологічна та морфометрична характеристика великих слинних залоз в щурів у нормі // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 127.

  • Гантімуров А.В., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей Н.В. Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти // Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 29-30.

  • Гантімуров А. В. Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 100-103.

  • Я.І.Федонюк, М.В.Ющак, І.Є.Герасимюк, І.І.Боймиструк, Л.Я.Федонюк, А.М.Пришляк, П.П.Флекей, Л.С.Білик, А.Л.Білик, Р.В.Говда, А.В.Гантімуров, С.І.Яворська Анатомія людини для стоматологів (навчально-методичний посібник для практичних занять) – Тернопіль:Навчальна книга-Богдан, 2011. – с.535