HALYTSKA-KHARKHALIS OLEKSANDRA YAROSLAVIVNA

 • Стравська М.Я., Гантімуров А.В., Стравський Т.Я., Сверстюк А.С., Галицька-Хархаліс О.Я. Динаміка змін функціональної активності сім’яників щурів за умов експериментального дозованого стенозу сім’яного канатика та після його усунення // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – № 3. – С. 479-485.

 • Пилипко И.В. Галицкая-Хархалис А.Я., Геник Т.Р., Флекей Н.В., Панчишин Н.Я. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии // Georgian medical news – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117 – 122.

 • Стравский Т.Я., Гантимуров А.В., Галицкая‑Хархалис О.Я., Герасимюк Н.И., Говда Р.В. Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами / // Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149.

 • До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда, О.Я. Галицька-Хархаліс, О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.

 • Пилипко І.В., Галицька-Хархаліс О. Я. Морфологічні зміни внутрішньої структури нирок при моделюванні гемодинамічних порушень у щурів // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – № 4. – С. 49-53.

 • О. Я. Галицька-Хархаліс Морфологічні зміни паренхіми та кровоносного русла нирок при моделюванні порушень притоку крові в експерименті // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 4-6.

 • Галицька-Хархаліс О.Я., Гантімуров А.В., Пилипко І.В. Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах / // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 113-116.

 • Гантімуров А.В., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей Н.В. Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти // Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 29-30.

 • Галицька-Хархаліс О. Я. Ососбливості морфомеоричних змін артеріальних судин нирок при порушенні притоку крові до однієї з них // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1. – С. 35-37.

 • Галицька-Хархаліс О. Я. Рентгенангіографічні зміни та просторова характеристика судинного русла нирок при однобічному стенозі ниркової артерії в експерименті // Український морфологічний альманах. – 2012. – № 3. – С. 21-24.

 • Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є. Морфометрична характеристика перебудови структури ниркової тканини у щурів при експериментальному стенозі лівої ниркової артерії // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2012. – № 1. – С. 40-43.

 • Галицька-Хархаліс О. Я. Гістологічна та морфометрична характеристика ремоделювання судин і тканин нирок після усунення експериментального стенозу лівої ниркової артерії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 35-38.

 • Галицька-Хархаліс О. Я. Морфологічні особливості компенсаторно-пристосувальних змін у паренхімі нирок при однобічному порушенні кровотоку // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 11-14.

 • Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є., Флекей Н. В. Морфофункціональна та структурно-просторова характеристика артерій нирок у щура в нормі // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 3. – С. 91-93.

 • Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей П.П. Порівняльна характеристика макроморфометричних показників нирок при однобічному стенозі ниркової артерії у щурів // Вісник морфології. – 2012. – № 1. – С. 84-88.

 • В.Л.Смірнова, Н.Я.Панчишин, О.Я.Галицька-Хархаліс. Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 123-124.

 • Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є. Особливості перебудови структури і функції нирок при порушенні притоку крові. // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 83-85.

 • Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я. Захворюваність дитячого населення України та фактори, які впливають на здоров’я дітей. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 131-132.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Голяченко А.О., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я., Федчишин Н.Є. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 3. – С. 4-13.